Aanmelding Full Online Gym

Automatische Incasso
Door uw IBAN op te geven en deze betaling te bevestigen, geeft u fullonlinegym.nl en Stripe, onze betalingsdienstaanbieder, toestemming om instructies naar uw bank te sturen om uw rekening en uw bank te debiteren in overeenstemming met die instructies. U heeft recht op terugbetaling van uw bank volgens de voorwaarden van uw overeenkomst met uw bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening is gedebiteerd.