Lees de algemene voorwaarden

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum.
b. Na afloop van het contract loopt de incasso door tot opzegging
c. Beëindiging van de overeenkomst geschiedt door opzegging. Het opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt één kalendermaand, waarbij een jaarabonnement altijd uitgediend moet worden.
d. De betaling van het abonnementsgeld gaat via een automatische incasso door het strekken van een machtiging aan Fitness Chance voor het incasseren van het maandelijkse abonnementsgelden.
e. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldend termijn door uw eigen bank de opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
f. Voor het opzeggen van uw incasso/abonnement. Dient u een email te schrijven naar info@jvtraining.nl
g. Als het bedrag van de incasso verhoogd word zal er minimaal 2 maanden van te voren contact opgenomen worden.